Učitelé a rodiče

Skupinu bje píšeme ve slovech, kde se předpona ob- spojuje se slovním kořenem, který začíná na je-: objevit.

Skupinu píšeme ve slovech, kde b není součástí předpony: oběd.

Jak řešit úlohu:

Doplň bě, bje do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

Doplň bje, kam správně patří:

vřelé o?tí,

prů?h,

o?žník,

hra?nka,

?žný,

vojenský z?h,

?h,

o?vitel,

po?ž domů,

od?ratel,

?hat,

?loška,

hří?,

na?račka,

?louš,

?lmo v očích

Řešení úlohy

Doplň bje, kam správně patří:

vřelé objetí, průběh, oběžník, hraběnka, běžný, vojenský zběh, běh, objevitel, poběž domů, odběratel, běhat, běloška, hříbě, naběračka, bělouš, bělmo v očích

Řeš úlohy