Učitelé a rodiče

Skupinu bje píšeme ve slovech, kde se předpona ob- spojuje se slovním kořenem, který začíná na je-: objevit.

Skupinu píšeme ve slovech, kde b není součástí předpony: oběd.

Jak řešit úlohu:

Doplň bě, bje do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

Doplň bje, kam správně patří:

?lmo,

?žný,

o?dnávka,

hra?nka,

o?vitel,

?lmo v očích,

od?ratel,

chy?jící písmeno,

o?mný,

hud?,

o?v roku,

z?silý,

hří?,

hrá?,

o?dnat jídlo,

o?sit

Řešení úlohy

Doplň bje, kam správně patří:

bělmo, běžný, objednávka, hraběnka, objevitel, bělmo v očích, odběratel, chybějící písmeno, objemný, hudbě, objev roku, zběsilý, hříbě, hrábě, objednat jídlo, oběsit

Řeš úlohy