Učitelé a rodiče

Skupinu bje píšeme ve slovech, kde se předpona ob- spojuje se slovním kořenem, který začíná na je-: objevit.

Skupinu píšeme ve slovech, kde b není součástí předpony: oběd.

Jak řešit úlohu:

Doplň bě, bje do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

Doplň bje, kam správně patří:

z?silý,

o?vitel,

sla?,

?dovat,

o?ktivní nález,

od?ratel,

vojenský z?h,

chy?jící písmeno,

o?kt,

vřelé o?tí,

o? nohy,

nevinná o?ť,

holou?,

pří?hy,

hud?,

?lmo v očích

Řešení úlohy

Doplň bje, kam správně patří:

zběsilý, objevitel, slabě, bědovat, objektivní nález, odběratel, vojenský zběh, chybějící písmeno, objekt, vřelé objetí, obě nohy, nevinná oběť, holoubě, příběhy, hudbě, bělmo v očích

Řeš úlohy