Učitelé a rodiče

Skupinu bje píšeme ve slovech, kde se předpona ob- spojuje se slovním kořenem, který začíná na je-: objevit.

Skupinu píšeme ve slovech, kde b není součástí předpony: oběd.

Jak řešit úlohu:

Doplň bě, bje do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

Doplň bje, kam správně patří:

?h,

kolo?žka,

o?d,

hud?,

o?zd,

sla?,

prů?h,

z?silý,

?dovat,

zba?lý,

?rová šunka,

vojenský z?h,

od?ratel,

vyrá?t,

o?dnat jídlo,

?žný

Řešení úlohy

Doplň bje, kam správně patří:

běh, koloběžka, oběd, hudbě, objezd, slabě, průběh, zběsilý, bědovat, zbabělý, výběrová šunka, vojenský zběh, odběratel, vyrábět, objednat jídlo, běžný

Řeš úlohy