Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň be, bě do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

DOPLŇ be , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

ZA?HAT SI,

?HAT,

VOJENSKÝ Z?H,

OD?RATEL,

?LÁSEK,

PŘÍ?HY,

HRA?NKA,

?H,

O?SIT,

KOLO?ŽKA,

HRÁ?,

K TO?,

TROU?NÍ,

ZBA?LÝ,

?LMO,

NA?RAČKA

Řešení úlohy

DOPLŇ be , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

ZABĚHAT SI, BĚHAT, VOJENSKÝ ZBĚH, ODBĚRATEL, BĚLÁSEK, PŘÍBĚHY, HRABĚNKA, BĚH, OBĚSIT, KOLOBĚŽKA, HRÁBĚ, K TOBĚ, TROUBENÍ, ZBABĚLÝ, BĚLMO, NABĚRAČKA

Řeš úlohy