Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň be, bě do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

DOPLŇ be , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

O?D,

HOLOU?,

Z?SILÝ,

?TLÉM,

NE?,

NA?RAČKA,

KO?REC,

ZA?HAT SI,

?RNARDÝN,

HUD?,

ZBA?LÝ,

K TO?,

?NDŽO,

TROU?NÍ,

?Z,

?LÁSEK

Řešení úlohy

DOPLŇ be , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

OBĚD, HOLOUBĚ, ZBĚSILÝ, BETLÉM, NEBE, NABĚRAČKA, KOBEREC, ZABĚHAT SI, BERNARDÝN, HUDBĚ, ZBABĚLÝ, K TOBĚ, BENDŽO, TROUBENÍ, BEZ, BĚLÁSEK

Řeš úlohy