Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň be, bě do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

DOPLŇ be , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

?RNARDÝN,

?ZPEČÍ,

?ROVÁ ŠUNKA,

?H,

HRÁ?,

?LOŠKA,

SLA?,

Z?SILÝ,

KO?REC,

O?ŽNÍK,

?DLA,

PŘÍ?HY,

?HAT,

HOLOU?,

?LÁSEK,

?ZVĚTŘÍ

Řešení úlohy

DOPLŇ be , KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

BERNARDÝN, BEZPEČÍ, VÝBĚROVÁ ŠUNKA, BĚH, HRÁBĚ, BĚLOŠKA, SLABĚ, ZBĚSILÝ, KOBEREC, OBĚŽNÍK, BEDLA, PŘÍBĚHY, BĚHAT, HOLOUBĚ, BĚLÁSEK, BEZVĚTŘÍ

Řeš úlohy