Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň a, á do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: A, Á, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ a á, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

PR?CE,

UKOLÉB?VK?,

Z?KLON,

ČTEN?Ř,

L?VK?,

ČUM?K,

K?V?,

H?VR?N,

BR?TR,

H?ZEN?,

ČEK?RN?,

M?LO,

T?T?,

B?N?N,

DORUČOV?TELK?,

BR?N?

Řešení úlohy

DOPLŇ a á, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

PRÁCE, UKOLÉBAVKA, ZÁKLON, ČTENÁŘ, LÁVKA, ČUMÁK, KÁVA, HAVRAN, BRATR, HÁZENÁ, ČEKÁRNA, MÁLO, TÁTA, BANÁN, DORUČOVATELKA, BRÁNA

Řeš úlohy