Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň a, á do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: A, Á, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ a á, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

K?V?,

DIV?DLO,

OT?ZK?,

TOV?RN?,

BL?TO,

Z?P?CH,

KR?V?,

H?ZEN?,

SV?TEK,

K?R?FI?T,

Z?SUVK?,

BODL?K,

B?BOVK?,

Z?VODNICE,

OHR?D?,

ČEK?RN?

Řešení úlohy

DOPLŇ a á, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

KÁVA, DIVADLO, OTÁZKA, TOVÁRNA, BLÁTO, ZÁPACH, KRÁVA, HÁZENÁ, SVÁTEK, KARAFIÁT, ZÁSUVKA, BODLÁK, BÁBOVKA, ZÁVODNICE, OHRADA, ČEKÁRNA

Řeš úlohy