Učitelia a rodičia

Rieš úlohy


Typ úlohy:

Všetky úlohy

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Tvojou úlohou je vyhrať poháre všetkých farieb, ktoré získaš splnením úloh.

  1. Hodíš kockou.
  2. Na hracom pláne sa posunieš o toľko polí, koľko padlo na kocke.
  3. Riešiš úlohu.
  4. Ak vyriešiš úlohu správne, získaš pohár. Ak úlohu nevyriešiš, pohár nezískaš.
  5. Pri hraní sa preskakujú polia, kde si získal pohár.
  6. V prípade, že stúpiš na pole s pohárom vo farbe, ktorú už máš, a úlohu nevyriešiš, o pohár prídeš. Ak úlohu splníš, pohár ti zostáva.
  7. Takto hádžeš kockou a posúvaš sa dopredu, až získaš všetky poháre.
  8. Po získaní všetkých pohárov hra končí.

Prajem veľa šťastia a nech sa ti podarí získať poháre čo najrýchlejšie.

Hra Preteky

Herný plán tvorí pretekárska dráha s poľami. Pod každým poľom je iná úloha.