Doplň i, í, y, ý po R

Ukážka úlohy

Riešenie úlohy

domov
domov

Doplň i, í, y, ý po R
Doplň i, í, y, ý po R

Počet úloh: