Učitelia a rodičia

Prísudok vyjadruje, čo podmet robí, robil alebo bude robiť, jeho stav, čo sa s podmetom deje alebo aké má vlastnosti. Pýtame se: Čo robí podmet? Čo sa deje s podmetom?

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky prísudky. Ak v texte prísudok nenájdeš, nič neoznačuj a daj rovno Mám hotovo!

Ukážka úlohy

Nájdi všetky prísudky:

prísudok

Počula húkať sovu.

Riešenie úlohy

Nájdi všetky prísudky:

prísudok

Počula húkať sovu.

Rieš úlohy