Učitelia a rodičia

Podmet vyjadruje pôvodcu alebo nositeľa činnosti, stavu alebo vlastnosti. Pýtame sa naň otázkami: Kto? Čo? a určitým slovesom.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky podmety. Ak v texte podmet nenájdeš, nič neoznačuj a daj rovno Mám hotovo!

Ukážka úlohy

Nájdi všetky podmety:

podmet

Kniežatá zvolili Rudolfa za kráľa.

Riešenie úlohy

Nájdi všetky podmety:

podmet

Kniežatá zvolili Rudolfa za kráľa.

Rieš úlohy