Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Postupným doplňovaním písmen uhádni slovo. S každým nesprávne zvoleným písmenom spadne časť domčeka. Tvojou úlohou je doplniť slovo skôr, než zmizne celý domček.

Ukážka úlohy

D
_
_
_
_
_
_
R

Riešenie úlohy

D
E
C
E
M
B
E
R

Rieš úlohy