Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Postupným doplňovaním písmen uhádni slovo. S každým nesprávne zvoleným písmenom spadne časť domčeka. Tvojou úlohou je doplniť slovo skôr, než zmizne celý domček.

Ukážka úlohy

U
_
_
_
_
K

Riešenie úlohy

U
T
E
R
Á
K

Rieš úlohy