Hádaj slovo

Ukážka úlohy

J
_
_
_
_
_
_
A

Riešenie úlohy

J
E
D
N
I
Č
K
A

domov
domov

Hádaj slovo
Hádaj slovo

Počet úloh: