Hádaj slovo

Ukážka úlohy

Č
_
_
_
_
_
E

Riešenie úlohy

Č
E
R
E
Š
N
E

domov
domov

Hádaj slovo
Hádaj slovo

Počet úloh: