Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Postupným doplňovaním písmen uhádni slovo. S každým nesprávne zvoleným písmenom spadne časť domčeka. Tvojou úlohou je doplniť slovo skôr, než zmizne celý domček.

Ukážka úlohy

O
_
_
_
_
E

Riešenie úlohy

O
V
O
C
I
E

Rieš úlohy