Hádaj slovo

Ukážka úlohy

F
_
_
_
_
_
_
_
_
A

Riešenie úlohy

F
U
T
B
A
L
I
S
T
A

domov
domov

Hádaj slovo
Hádaj slovo

Počet úloh: