Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Postupným doplňovaním písmen uhádni slovo. S každým nesprávne zvoleným písmenom spadne časť domčeka. Tvojou úlohou je doplniť slovo skôr, než zmizne celý domček.

Ukážka úlohy

R
_
_
_
_
A

Riešenie úlohy

R
O
P
U
CH
A

Rieš úlohy