Učitelia a rodičia

Slovesá vyjadrujú dej a to činnosť alebo stav alebo zmenu stavu.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky slovesá. Keď v texte sloveso nie je, nič neoznačuj a daj rovno Mám hotovo!

Ukážka úlohy

Nájdi všetky slovesá:

Slovesá

V potoku plávali ryby.

V škole nakreslíme obrázok.

Mačka sedí pod stolom.

Riešenie úlohy

Nájdi všetky slovesá:

Slovesá

V potoku plávali ryby.

V škole nakreslíme obrázok.

Mačka sedí pod stolom.

Rieš úlohy