Učitelia a rodičia

Slovesá vyjadrujú dej a to činnosť alebo stav alebo zmenu stavu.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky slovesá. Keď v texte sloveso nie je, nič neoznačuj a daj rovno Mám hotovo!

Ukážka úlohy

Nájdi všetky slovesá:

Slovesá

Deti zbierali jahody a maliny.

Na koncerte spievala speváčka.

Deti hrajú futbal.

Riešenie úlohy

Nájdi všetky slovesá:

Slovesá

Deti zbierali jahody a maliny.

Na koncerte spievala speváčka.

Deti hrajú futbal.

Rieš úlohy