Učitelia a rodičia
  1. 1. pád, nominatív: Kto? Čo?
  2. 2. pád, genitív: Bez koho? Bez čoho?
  3. 3. pád, datív: Komu? Čomu?
  4. 4. pád, akuzatív: (Vidím) Koho? Čo?
  5. (nepoužíva sa) 5. pád, vokatív: Oslovenie
  6. 6. pád, lokál: O kom? O čom?
  7. 7. pád, inštrumentál: S kým? S čím?

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Urči pád u podstatných mien.

Ukážka úlohyDones mi z chladničky  jogurt  a mlieko .

Medzi borovicami  bolo sokolie hniezdo  s vtáčatami .

Riešenie úlohyDones mi z chladničky (2. pád) jogurt (4. pád) a mlieko (4. pád).

Medzi borovicami (7. pád) bolo sokolie hniezdo (1. pád) s vtáčatami (7. pád).

Rieš úlohy