Doplň Ô, VO, VÔ

Ukážka úlohy

Riešenie úlohy

domov
domov

Doplň Ô, VO, VÔ
Doplň Ô, VO, VÔ

Počet úloh: