Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň Ô, VO alebo VÔ do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: 1, 2 alebo 3.

Ukážka úlohy

DOPLŇ ô vo , KAM SPRÁVNE PATRÍ:

K?KAŤ,

K?L,

K?Ň,

POT?ČIK,

K?ČKA,

P?DA,

?ŇA,

N?ŽKA,

P?ROD,

K?RKA,

K?Š,

K?LI,

M?J,

K?PKA,

KOM?RKA,

KVAP?ČKA

Riešenie úlohy

DOPLŇ ô vo , KAM SPRÁVNE PATRÍ:

KVOKAŤ, KÔL, KÔŇ, POTÔČIK, KVOČKA, PÔDA, VÔŇA, NÔŽKA, PÔROD, KÔRKA, KÔŠ, KVÔLI, MÔJ, KÔPKA, KOMÔRKA, KVAPÔČKA

Rieš úlohy