Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň Ô, VO alebo VÔ do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: 1, 2 alebo 3.

Ukážka úlohy

DOPLŇ ô vo , KAM SPRÁVNE PATRÍ:

KVAP?ČKA,

POT?ČIK,

K?Š,

N?ŽKA,

?ŇA,

?L,

UT?RIŤ,

P?ROD,

?SMY,

KOM?RKA,

SK?R,

?KÁŇ,

K?PKA,

N?Ž,

?ĽA,

ST?L

Riešenie úlohy

DOPLŇ ô vo , KAM SPRÁVNE PATRÍ:

KVAPÔČKA, POTÔČIK, KÔŠ, NÔŽKA, VÔŇA, VÔL, UTVORIŤ, PÔROD, ÔSMY, KOMÔRKA, SKÔR, VOKÁŇ, KÔPKA, NÔŽ, VÔĽA, STÔL

Rieš úlohy