Učitelia a rodičia

Neznelé spoluhásky: Š T F K CH S T Č P C.
Pomôcka: Štefka chystá čepiec.
Znelé spoluhásky: Ž D V G H Z D DŽ B DZ.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň znelú spoluhlásku G alebo neznelú spoluhlásku K do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: G, K, 1 alebo 2.

Ukážka úlohy

DOPLŇ g k, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

OBLO?,

?R?,

PRA?,

POTO?,

BUMERAN?,

MOZO?,

SLÁ?,

?,

?L?,

DROBIZ?,

PRVÁ?,

?ON?,

TAN?,

CU??,

MA?

Riešenie úlohy

DOPLŇ g k, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

OBLOK, KRK, PRAK, POTOK, BUMERANG, MOZOG, SLÁK, HÁK, GLG, DROBIZG, PRVÁK, GONG, TANK, CUKRÍK, MAK

Rieš úlohy