Učitelia a rodičia

Neznelé spoluhásky: Š T F K CH S T Č P C.
Pomôcka: Štefka chystá čepiec.
Znelé spoluhásky: Ž D V G H Z D DŽ B DZ.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň znelú spoluhlásku G alebo neznelú spoluhlásku K do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: G, K, 1 alebo 2.

Ukážka úlohy

DOPLŇ g k, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

BUMERAN?,

SLÁ?,

DROBIZ?,

POTO?,

CU??,

?ON?,

PRVÁ?,

TAN?,

PRA?,

OBLO?,

?L?,

?R?,

MA?,

MOZO?,

?

Riešenie úlohy

DOPLŇ g k, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

BUMERANG, SLÁK, DROBIZG, POTOK, CUKRÍK, GONG, PRVÁK, TANK, PRAK, OBLOK, GLG, KRK, MAK, MOZOG, HÁK

Rieš úlohy