Učitelia a rodičia

Neznelé spoluhásky: Š T F K CH S T Č P C.
Pomôcka: Štefka chystá čepiec.
Znelé spoluhásky: Ž D V G H Z D DŽ B DZ.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň znelú spoluhlásku G alebo neznelú spoluhlásku K do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: G, K, 1 alebo 2.

Ukážka úlohy

DOPLŇ g k, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

PRVÁ?,

BUMERAN?,

SLÁ?,

?R?,

MOZO?,

OBLO?,

TAN?,

CU??,

PRA?,

DROBIZ?,

POTO?,

?L?,

?ON?,

?,

MA?

Riešenie úlohy

DOPLŇ g k, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

PRVÁK, BUMERANG, SLÁK, KRK, MOZOG, OBLOK, TANK, CUKRÍK, PRAK, DROBIZG, POTOK, GLG, GONG, HÁK, MAK

Rieš úlohy