Čo je správne?

Ukážka úlohy

Riešenie úlohy

domov
domov

Čo je správne?
Čo je správne?

Počet úloh: