Učitelia a rodičia

Neznelé spoluhásky: Š T F K CH S T Č P C.
Pomôcka: Štefka chystá čepiec.
Znelé spoluhásky: Ž D V G H Z D DŽ B DZ.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň znelú spoluhlásku DŽ alebo neznelú spoluhlásku Č do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: D, C, 1 alebo 2.

Ukážka úlohy

DOPLŇ č, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

PLA?,

KO?,

?,

VRKO?,

?E CHLIEB DO PECE,

ODHÁ?,

?E HALUŠKY,

SKO?,

ZVÁRA?

Riešenie úlohy

DOPLŇ č, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

PLAČ, KOČ, HÁDŽ, VRKOČ, SÁDŽE CHLIEB DO PECE, ODHÁDŽ, SÁDŽE HALUŠKY, SKOČ, ZVÁRAČ

Rieš úlohy