Učitelia a rodičia

Neznelé spoluhásky: Š T F K CH S T Č P C.
Pomôcka: Štefka chystá čepiec.
Znelé spoluhásky: Ž D V G H Z D DŽ B DZ.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň znelú spoluhlásku DZ alebo neznelú spoluhlásku C do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: D, C, 1 alebo 2.

Ukážka úlohy

DOPLŇ dz c, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

HRNIE?,

PE?,

JE?,

POVE?,

VDOVE?,

KONIE?,

LOVE?,

NEPOVE?,

UPRA?,

JAZVE?,

STARE?,

KRAJE?,

UJE? Z ?HLEBA,

UJE? (STRÝKO)

Riešenie úlohy

DOPLŇ dz c, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

HRNIEC, PEC, JEDZ, POVEDZ, VDOVEC, KONIEC, LOVEC, NEPOVEDZ, UPRAC, JAZVEC, STAREC, KRAJEC, UJEDZ Z CHLEBA, UJEC (STRÝKO)

Rieš úlohy