Učitelia a rodičia

Neznelé spoluhásky: Š T F K CH S T Č P C.
Pomôcka: Štefka chystá čepiec.
Znelé spoluhásky: Ž D V G H Z D DŽ B DZ.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň znelú spoluhlásku DZ alebo neznelú spoluhlásku C do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: D, C, 1 alebo 2.

Ukážka úlohy

DOPLŇ dz c, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

VDOVE?,

POVE?,

KONIE?,

UJE? (STRÝKO),

STARE?,

LOVE?,

UPRA?,

NEPOVE?,

HRNIE?,

UJE? Z ?HLEBA,

PE?,

KRAJE?,

JE?,

JAZVE?

Riešenie úlohy

DOPLŇ dz c, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

VDOVEC, POVEDZ, KONIEC, UJEC (STRÝKO), STAREC, LOVEC, UPRAC, NEPOVEDZ, HRNIEC, UJEDZ Z CHLEBA, PEC, KRAJEC, JEDZ, JAZVEC

Rieš úlohy