Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Zoraď všetky slová podľa abecedy od A do Ž (vzostupne). Každé slovo začíná iným písmenom.

Ukážka úlohy

Zoraď slová od A do Ž vzostupne:

 • vlak
 • ordinácia
 • uvariť
 • Žarnovica
 • nožnice
 • čas
 • dve
 • ľúbiť
 • fixka
 • teta
 • šedá
 • med
 • Iveta
 • Yvona
 • Eduard
 • plátno

Riešenie úlohy

Zoraď slová od A do Ž vzostupne:

 • čas
 • dve
 • Eduard
 • fixka
 • Iveta
 • ľúbiť
 • med
 • nožnice
 • ordinácia
 • plátno
 • šedá
 • teta
 • uvariť
 • vlak
 • Yvona
 • Žarnovica

Rieš úlohy