Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Zoraď všetky slová podľa abecedy od A do Ž (vzostupne).

Ukážka úlohy

Zoraď slová od A do Ž vzostupne:

 • jojo
 • čiapka
 • cín
 • tehla
 • ceduľa
 • med
 • Ján
 • Juraj
 • mak
 • jedlo
 • mladík
 • truhla
 • cibuľa
 • človek
 • muž
 • teta

Riešenie úlohy

Zoraď slová od A do Ž vzostupne:

 • ceduľa
 • cibuľa
 • cín
 • čiapka
 • človek
 • Ján
 • jedlo
 • jojo
 • Juraj
 • mak
 • med
 • mladík
 • muž
 • tehla
 • teta
 • truhla

Rieš úlohy