Zaži radosť so slovenčinou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

4. ročník SŠ

Štatistika
  • 6 182 153 riešených úloh

  • 4 069 726 správnych riešení

  • 197 024 strávených hodín

  • 10 513 registrovaných tried

Vysvetlenie gramatiky