Zaži radosť so slovenčinou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

4. ročník SŠ

Štatistika
  • 7 100 941 riešených úloh

  • 4 703 934 správnych riešení

  • 224 632 strávených hodín

  • 11 490 registrovaných tried

Vysvetlenie gramatiky