Zaži radosť so slovenčinou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

4. ročník SŠ

Štatistika
  • 5 334 777 riešených úloh

  • 3 480 910 správnych riešení

  • 172 663 strávených hodín

  • 9 643 registrovaných tried

Vysvetlenie gramatiky