Zaži radosť so slovenčinou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

4. ročník SŠ

Štatistika
  • 5 860 578 riešených úloh

  • 3 852 508 správnych riešení

  • 187 266 strávených hodín

  • 10 016 registrovaných tried

Vysvetlenie gramatiky