Zaži radosť so slovenčinou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

4. ročník SŠ

Štatistika
  • 8 754 346 riešených úloh

  • 5 861 867 správnych riešení

  • 271 964 strávených hodín

  • 12 917 registrovaných tried

Vysvetlenie gramatiky

Vyskúšaj novinky na TrainBra.in