Učitelia a rodičia

Zábavná slovenčina
Slovenská gramatika

1.ROČNÍK 6–7 let 2. ročník 7–8 let 3. ročník 8–9 let 4. ročník 9–10 let 5. ročník 10–11 let 6. ročník 11–12 let 4. ročník SŠ 18–19 let

Posledný získaný odznak

0

Moje odznaky

1.ROČNÍK

ÚLOHY

ČÍTANIE S POROZUMENÍM

VŠETKY ÚLOHY

Tlač úloh

PÍSMENÁ

SLOVÁ

OBRÁZKOVÉ

SLOVÁ

OBRÁZKOVÉ

VETY

DRUHY VIET

DOPLŇ

ZNAMIENKO

DOPLŇ

PÍSMENO

VETY

ÁNO x NIE

ZORAĎ

PÍSMENA

HRY

HÁDAJ SLOVO

HRA

LEN PRE MŇA

HRA

PROTI GRÉTKE

HRA

PROTI KAMARÁTOVI

HRA REBRÍKY

HRA REBRÍKY

PROTI GRÉTKE

HRA REBRÍKY

PROTI KAMARÁTOVI

HRA BLUDISKO

HRA BLUDISKO

PROTI GRÉTKE

HRA BLUDISKO

PROTI KAMARÁTOVI

HRA PRETEKY

HRA PRETEKY

PROTI GRÉTKE

HRA PRETEKY

PROTI KAMARÁTOVI

HRA HEXAGON

PROTI KAMARÁTOVI

HRA MAPA

2. ročník

ÚLOHY

Čítanie s porozumením

Všetky úlohy

Tlač úloh

Doplň

znamienko

malé alebo VEĽKÉ

písmeno

Zoraď slová

od A do Ž 1

Zoraď slová

od A do Ž 2

Zoraď slová

od Ž do A 1

Zoraď slová

od Ž do A 2

Rozdeľ slová

na slabiky

Nájdi podradené

slová 1

Nájdi podradené

slová 2

Nájdi súradné

slová 1

Nájdi súradné

slová 2

Doplň i í y ý

Druhy viet

Doplň A Ä E

Doplň Ô VO VÔ

Párové

spoluhlásky B a P

Párové

spoluhlásky D a T

Párové

spoluhlásky Ď a Ť

Párové

spoluhlásky DZ a C

Párové

spoluhlásky DŽ a Č

Párové

spoluhlásky G a K

Párové

spoluhlásky H a CH

Párové

spoluhlásky V a F

Párové

spoluhlásky Z a S

Párové

spoluhlásky Ž a Š

Nájdi podstatné

mená

Nájdi slovesá

Nájdi predložky

Nájdi spojky

Vety

áno x nie

HRY

Hádaj

slovo

Hra

len pre mňa

Hra

proti Grétke

Hra

proti kamarátovi

Hra Rebríky

Hra Rebríky

proti Grétke

Hra Rebríky

proti kamarátovi

Hra Bludisko

Hra Bludisko

proti Grétke

Hra Bludisko

proti kamarátovi

Hra Preteky

Hra Preteky

proti Grétke

Hra Preteky

proti kamarátovi

Hra Hexagon

proti kamarátovi

Hra Mapa

3. ročník

ÚLOHY

Čítanie s porozumením

Všetky úlohy

Tlač úloh

Rozdeľ slovo

na slabiky

Zoraď slová

od A do Ž 1

Zoraď slová

od A do Ž 2

Zoraď slová

od Ž do A 1

Zoraď slová

od Ž do A 2

Vybrané

slová po B

Slová

s I a Y po L

Vybrané

slová po M

Vybrané

slová po P

Vybrané

slová po R

Vybrané

slová po S

Vybrané

slová po V

Vybrané

slová po Z

Vybrané

slová súhrn

Doplň i í y ý

súhrn

Nájdi podstatné

mená

Nájdi prídavné

mená

Nájdi zámena

Nájdi číslovky

Nájdi slovesá

HRY

Hra

len pre mňa

Hra

proti Grétke

Hra

proti kamarátovi

Hra Rebríky

Hra Rebríky

proti Grétke

Hra Rebríky

proti kamarátovi

Hra Bludisko

Hra Bludisko

proti Grétke

Hra Bludisko

proti kamarátovi

Hra Preteky

Hra Preteky

proti Grétke

Hra Preteky

proti kamarátovi

Hra Hexagon

proti kamarátovi

Hra Mapa

4. ročník

ÚLOHY

Čítanie s porozumením

Všetky úlohy

Tlač úloh

Zoraď slová

od A do Ž 1

Zoraď slová

od A do Ž 2

Zoraď slová

od Ž do A 1

Zoraď slová

od Ž do A 2

Vybrané

slová súhrn

Doplň i í y ý

súhrn

Nájdi príslovky

Nájdi predložky

Nájdi spojky

Nájdi častice

Nájdi citoslovcia

Nájdi podmet

Nájdi prísudok

Nájdi prívlastok

Nájdi predmet

Nájdi

príslovkové určenie

Určovanie pádu

podstatné mená

HRY

Hra

len pre mňa

Hra

proti Grétke

Hra

proti kamarátovi

Hra Rebríky

Hra Rebríky

proti Grétke

Hra Rebríky

proti kamarátovi

Hra Bludisko

Hra Bludisko

proti Grétke

Hra Bludisko

proti kamarátovi

Hra Preteky

Hra Preteky

proti Grétke

Hra Preteky

proti kamarátovi

Hra Hexagon

proti kamarátovi

Hra Mapa

5. ročník

ÚLOHY

Čítanie s porozumením

Všetky úlohy

Tlač úloh

Stupňovanie

prídavných mien

Antonymá

Synonymá

Prešmyčky

Druhy podmetu

Koreň slova

Urči mužský

vzor

Urči ženský

vzor

Urči stredný

vzor

Urči vzor

podstatného mena

Doplň predponu

S Z

Vyznač slovné

druhy

Zmeň

jedno písmeno

HRY

Hra

len pre mňa

Hra

proti Grétke

Hra

proti kamarátovi

Hra Rebríky

Hra Rebríky

proti Grétke

Hra Rebríky

proti kamarátovi

Hra Bludisko

Hra Bludisko

proti Grétke

Hra Bludisko

proti kamarátovi

Hra Preteky

Hra Preteky

proti Grétke

Hra Preteky

proti kamarátovi

Hra Hexagon

proti kamarátovi

Hra Mapa

6. ročník

ÚLOHY

Čítanie s porozumením

Všetky úlohy

Tlač úloh

Neplnovýznamové

slovesá

Abstraktné

podstatné mená

Pomnožné

podstatné mená

Vyznač slovné

druhy

HRY

Hra

len pre mňa

Hra

proti Grétke

Hra

proti kamarátovi

Hra Rebríky

Hra Rebríky

proti Grétke

Hra Rebríky

proti kamarátovi

Hra Bludisko

Hra Bludisko

proti Grétke

Hra Bludisko

proti kamarátovi

Hra Preteky

Hra Preteky

proti Grétke

Hra Preteky

proti kamarátovi

Hra Hexagon

proti kamarátovi

Hra Mapa

4. ročník SŠ

ÚLOHY

Čítanie s porozumením

Všetky úlohy

Tlač úloh

Čo je správne?

Staroveká

literatúra

Humanizmus

a renesancia

Baroková

literatúra

Slovenské

národné obrodenie

Romantizmus

svetový

Romantizmus

slovenský

Od romantizmu

k realizmu

Realizmus

svetový

Realizmus

slovenský

Literárna

moderna

Medzivojnová

svetová literatúra

Medzivojnová

slovenská literatúra

Literatúra po 1945

svetová

Slovenská poézia

po roku 1945

Slovenská próza

po roku 1945

Slovenská dráma

po roku 1945

Všetci

autori a diela