Zaži radosť so slovenčinou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

4. ročník SŠ

Štatistika
  • 5 698 766 riešených úloh

  • 3 739 568 správnych riešení

  • 182 547 strávených hodín

  • 9 808 registrovaných tried

Vysvetlenie gramatiky